Servis

Servisno periodični pregled

Redno vzdrževanje je ključnega pomena za zagotavljanje varnosti in funkcionalnosti športne opreme, obenem pa je opravljanje servisno periodičnega pregleda tudi pogoj za pridobitev dokazila o ustreznosti in skladnosti opreme z zahtevanimi standardi in proizvajalčevo garancijo.

Servisno periodični pregled se opravi natančno po navodilih proizvajalca, izvede pa ga lahko le proizvajalčev pooblaščeni serviser, ki v izdelek vgrajuje originalne rezervne dele. Način in časovna obdobja vzdrževanja opreme določi proizvajalec v navodilih za varno uporabo in vzdrževanje, ki jo naročnik prejme ob predaji izdelka v uporabo. Vgradna oprema, kot so košarkarske konstrukcije, tribune in plezala, zahtevajo še posebno pozornost. Za njih je predpisan servisno periodični pregled vsakih 12 mesecev.

V Elan Inventi imamo organizirano ekipo za servisno periodične preglede, ki uporabnikom nudi strokovno pomoč pri zagotavljanju varnosti in funkcionalnosti športnih objektov.