Elan Transflex je mobilna sedežna rešitev za hitro in učinkovito oblikovanje različnih sedežnih postavitev v večnamenskih objektih.
Celostne sedežne rešitve za športne, prireditvene in večnamenske arene različnih velikosti.
Teleskopske tribune Teater so prilagojene potrebam specifičnih prireditvenih prostorov kot so gledališča, konferenčne dvorane, kinodvorane in predavalnice ter zagotavljajo najvišjo raven udobja.