Notranje in zunanje košarkarske konstrukcije namenjene profesionalnemu in rekreativnemu igranju. Oprema je zasnovana in izdelana v skladu z varnostnimi predpisi in FIBA standardi. Razvoj izdelkov z lastnim znanjem in izkušnjami.
Profesionalna športna oprema Elan za ulično košarko, ki vzdrži zahtevne akrobatske točke in zabijanja.
Vgrajena ali premična oprema za rokomet, primerna za šolsko športno vzgojo, rekreativni nivo in tekmovanja na najvišjem nivoju. Oprema je skladna z varnostnimi predpisi in IHF standardi.
Oprema za dvoransko in zunanjo odbojko, ki je izdelana v skladu z varnostnimi predpisi in pravili FIVB.
Vse za nogomet v šolah, društvih in za rekreativno uporabo. Goli različnih dimenzij in barv ter drobna oprema za treninge in tekmovanja.
Gimnastična oprema za šolsko uporabo in športno gimnastiko, izdelana v skladu s standardi in po priporočilih mednarodne gimnastične zveze FIG.
Kvalitetna oprema za atletiko, prilagojena šolski uporabi, treningom in tekmovanjem na najvišjem nivoju.
Prevozna in vtična oprema za zunanjo in notranjo uporabo. Oprema je izdelana v skladu z funkcionalnimi in varnostnimi standardi.
Oprema za namizni tenis, ki je primerna za zunanjo in notranjo uporabo. Mize in loparji so prilagojeni različnim nivojem znanja. Nekateri proizvodi so v skladu z mednarodno namiznoteniško zvezo ITTF.
Drobna oprema za dvoranski hokej, primerna predvsem za šolsko uporabo.
Indoor and outdoor basketball structures for professional and recreational play. The equipment is designed and manufactured in accordance with safety regulations and FIBA standards. We develop our products with our own know-how.
Professional high-end Elan Street Basketball Sport Equipment that withstands challenging acrobatic performances and scoring.
Built-in or portable handball equipment suitable for school sports, recreational level and top level competitions. The equipment complies with safety regulations and IHF standards.
Indoor and outdoor volleyball equipment manufactured in accordance with FIVB safety regulations and rules.
All for football in schools, football clubs and for recreational use. Football goals of different sizes and colors and small equipment for training and competition.
Gymnastic equipment for school use and sports gymnastics, manufactured in accordance with the standards and recommendations of the International Gymnastics Association FIG.
Athletic equipment suitable for school use, trainings and high level competitions.
Badminton equipment for outdoor and indoor use. The equipment is manufactured in accordance with functional and safety standards.
Table tennis equipment for indoor and outdoor use. Tables and rackets for different levels of skills. Our products are produced in accordance with the ITTF International Table Tennis Federation.
Indoor hockey equipment for school use.